MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ DÒNG NHẠC BƯỚC CHÂN MINH TUỆ

 MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ DÒNG NHẠC BƯỚC CHÂN MINH TUỆ


@myhanchannel-BƯỚC CHÂN THẦY MINH TUỆ con đường chuyển đổi chân tâm nghe thật cảm xúc thơ SA CHI LỆ


https://youtu.be/vbcow_aaiFQ?si=-hU9P_fn-UTS4NC_

**

@myhanchannel Ca sĩ Kana Ngọc Thuý hát về hạnh 13 hạnh đầu đà Minh Tuệ - Tuệ Tâm phổ thơ Sa Chi Lệ


https://youtu.be/sVkNUlU2ALc?si=cFr-cd5oTtNKfUhw

**

Karaoke - Bước chân Minh Tuệ - hát về 13 hanh đầu đà Sư Minh Tuệ - Beat gốc ca sĩ Kana Ngọc Thúy


https://youtu.be/_GtOsz8GGks?si=pr0iBPNig14pNqRm

 

24-6-2024

MỸ HÂN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CHIA SẺ

Tags: MYHANCHANNEL
Tags: TÁC GIẢ
Tags: TÁC PHẨM
Tags: VIDEO
Tags: YOUTUBE

Đăng nhận xét

Tin liên quan